RUT-Avdrag

Städhjälp Stockholm

zdjecieMed RUT-avdrag menas att tjänster rörande rengöring, underhåll och tvätt är avdragsgilla. RUT-avdraget är av staten satt till 50 procent. När ni anlitar A&M Hemservice i Stockholm AB betalar ni alltså endast HALVA beloppet för tjänsten. Resten av betalningen får A&M Hemservice i Stockholm AB från Skatteverket. RUT-avdraget gäller endast arbetskostnader och infördes 1 juli 2009.

Hur stort kan avdraget bli?

Du kan få upp till 25 000 kronor i skattreduktion, per person. Om du är över 65 år så kan du få upp till 50 000 kronor.

Vem kan tillämpa avdraget?

Som kund måste du fylla minst 18 år under det år du beställer tjänst, samt vara obegränsat skatteskyldig i Sverige.

För mer information rörande betalningsrutiner för husarbete se:

http://www.rutavdrag.se/dokument/fakturamodellen.pdf

Läs mer om de nya reglerna för RUT-avdrag 2016: Skatteverket.se